Grønnere hverdag

100 % resirkulerbare produkter – er det mulig?

Skjulte emballasjekoder, panting av plast, sirkulære forretningsmodeller… Kan vi forske oss fram til et av våre store mål: 100 prosent sirkulære produkter?

Klar-produktene. Foto

«Det grønne skiftet» kan til tider virke som et uendelig vagt begrep. Men én ting som er krystallklart er at det krever samarbeid. I næringslivet, mellom politiske partier, mellom organisasjoner og bedrifter og privatpersoner. Det krever at man snakker og lytter, gjør kompromisser, leter etter nye løsninger – og ikke minst deler kunnskapen når man finner den, sånn at flest mulig kan bli grønnere.

Bedrifter som oss i Klar har kanskje et ekstra stort ansvar i så måte. Som del av Orkla, det store moderselskapet, har man ofte andre muligheter enn bittesmå, helt uavhengige bedrifter. Da er det ekstra viktig at disse ressursene brukes på riktig måte.

Klar vil forske videre

Vi i Klar har nemlig et ønske om å en gang kunne lage 100 prosent sirkulære produkter. Vi vil bruke de samme materialene og ressursene igjen og igjen. For å få dette til, er det viktig at vi tilrettelegger for at alle materialer vi bruker lar seg gjenvinne, og slik kan få et nytt liv. I tillegg må vi påse at vi bruker om igjen materialer der vi kan.

Naturlig nok er dette en omfattende prosess, som strekker seg langt utenfor Klars egne grenser. Heldigvis vet vi godt at det er uendelig mye vi ikke vet – men som andre har stor kunnskap om. Derfor er Klar med i diverse forskningsprosjekter på flere bauger og kanter, for å utforske nye muligheter og grønne løsninger. Og – forhåpentligvis – en vakker dag kunne lage helt og holdent sirkulære produkter.

Den hellige gralen

Et av disse prosjektene heter Holy Grail, og er et europeisk forskningssamarbeid mellom forskjellige bedrifter. Målet er å gjøre gjenvinning enklere, reinere og grønnere – og til slutt å få til en gjenbruk av all emballasjemateriale som sendes ut på markedet. En slags hellig gral i gjenvinningen, kan man si.

– Et stort problem i gjenvinningssystemer i dag er at man blander emballasje som brukes til mat med den som ikke gjør det, forteller Bård Bringsrud Svensen i Klar-teamet.

Det stilles nemlig veldig strenge krav til matsikkerhet – som begrenser hvilken type emballasje man kan bruke til å pakke inn mat. Så lenge plast som brukes til mat ikke gjenbrukes, kan man heller ikke lukke det store gjenvinningskretsløpet. Det er blant annet dette Holy Grail vil prøve å løse.

Er scanning av emballasje løsningen?

Så – hva kan egentlig gjøres? I testprosjektet har hvert produkt et skjult digitalt trykk i emballasjen: en kode som vil kunne scannes på gjenvinningsstasjonene. Dette trykket er som et slags vannmerke, som bare leses av spesielle sensorer og digitale enheter – smarttelefoner, for eksempel.

På denne måten kan man altså skille ut hvilken emballasje som har vært brukt til mat, og de som ikke er gjort det – for eksempel det som kommer fra Klar.

– Så kan jo denne koden brukes andre steder også. I butikken, for eksempel: om du har noen spørsmål, så kan du scanne produktet og få svar på det du lurer på, sier Bård. Han forklarer videre:

– Målet er at du skal kunne få din egen plast tilbake: at matselskaper vil få mat-plasten tilbake, og vi i Klar vil få vår plast tilbake.

Bård poengterer at Klar allerede bruker resirkulert plast, noe som er et stort steg i riktig retning:

– Da stimulerer vi også resten av markedet til å ta det steget. Men vi må gå enda lengre. Vi vil lage et produkt som er laget for gjenvinning, avslutter han.

Forsker på bærekraftig forretning

Holy Grail er imidlertid ikke det eneste forskningsprosjektet Klar er med i. Vi er også involvert i et større forskningsprosjekt med fire andre partnere, kalt «SustainX: Experimentation for sustainable business». Våren 2019 mottok vi 10 millioner i støtte fra Norsk forskningsråd!

Disse midlene gis til bedrifter som aktivt arbeider med å bli grønnere. OHPC har allerede samarbeidet med Norges handelshøyskole (NHH) i flere år om å lage mer sirkulære forretningsmodeller. Målet er å gjøre både produksjon og bruk av hverdagsprodukter mer bærekraftig – og helst også mer brukervennlig. Vi synes verken det skal være tungvint eller dyrt å velge grønne løsninger.

Pantesystem – for plast?

Sist, men ikke minst: et annet prosjekt som ligger nært vårt hjerte er samarbeidet med Empower. Det er en norsk organisasjon som jobber internasjonalt med den gigantiske utfordringen plastforsøpling er – basert på det norske pantesystemet. Empower jobber med å lage et slags globalt økosystem for plastforsøpling, med andre ord.

Dette passer som hånd i hanske med våre egne ideer om å kunne lage sirkulære produkter og samtidig bekjempe plast på avveie. Vi jobber begge sammen for å øke kunnskapen vår om plastproblemet – og sånn kan vi lære av hverandre.

PS: Nysgjerrig? Vi har tidligere skrevet om samarbeidet med Empower her!