Grønnere hverdag

Bli kjent med hun som startet Klar: Anne

Hun brenner for bærekraft og pusher hele tiden for å finne enda bedre løsninger enn de som finnes i dag. Hun skal skape den nye, grønnere normalen. Og vi, ja, vi vil være med på det! Men først, la oss bli litt bedre kjent med hun som ledet utviklingen av Klar.

Anne er leder for utviklingen i Klar. Foto

– Vi er forbi det stadiet at folk spør om klimaendringer pågår. Det pågår, og vi har få år på å fikse det! Derfor ønsker jeg å bruke min tid og energi på å kunne bidra til mer bærekraftige løsninger. Det gir meg energi. Ingen kan gjøre alt, men hvis alle gjør litt. Dersom alle gjør litt,vil vi komme langt – og nettopp det motiverer meg, forteller Anne.

Man skulle tro at Anne ikke gjør annet enn å jobbe for et grønnere skifte og ny normal, og når hun forteller om hva hun gjør på fritiden… så tror man fortsatt det.

– Natur, skog og sjøen er fristedene jeg søker for å få litt ro fra hverdagen. De dagene når jeg har en mye å tenke på eller noe viktig skal besluttes, er en gåtur i marka noe som fungerer veldig godt for å sortere tankene mine.

Det er liten tvil om at miljø og bærekraft er noe som ofte farer gjennom tankene i hodet på denne inspirerende dama. Men hvor kommer denne interessen fra?

Bærekraft – et mer passende ord enn du skulle tro

– Med en familie og en oppvekst som var preget av å være mye ute i marka, samt en bevissthet rundt vårt forbruk og hvordan det påvirker andre, kom interessen for bærekraft tidlig, forteller hun.

På en liten øy utenfor Bamble, der traktor og trillebår er det som finnes av transportmidler, ligger hytta til familien Støren. Til tross for at de var ganske selvforsynt med grønnsaker gjennom sesongen fra den lille åkeren deres, måtte man ha med forsyninger. Og det man bærer i land på øya – ja, det bærer man. Da får man et ganske tydelig forhold til sitt eget forbruk, samt hvor mye emballasje man må forholde seg til i hverdagen.

– Ved å være på en slik øy, var strandrydding også en naturlig del av oppveksten, og jeg ble tidlig sjokkert av hva som ender opp på strendene. Både smått og stort, men ofte var det dessverre husholdningsprodukter.

Ingen kan gjøre alt, så Anne gjorde noe

Da var det kanskje ikke så mye annet å gjøre enn å ta saken i egne hender, og prøve å lage en ny normal. Ja, det var nettopp Anne som ledet utviklingen av det Klar er i dag. Hun begynte å jobbe med Klar flere år før alt var klart for lansering – og fortsatt sitter hun på skuta og styrer overordnet det som skjer på Klar.

– Jeg drives personlig av et ønske om å skape en ny normal: En grønnere normal i hylla, og er så heldig å få jobbe med en skikkelig fin gjeng som brenner for det samme. Vi har hatt en utrolig start så langt, og det er mange som er med og støtter oss på denne reisen ved å velge oss i hyllen. Det er utrolig gøy og jeg er takknemlig for de mulighetene vi får.

Bærekraft handler om mer enn én ting

Bærekraft kan defineres på mange måter, og det sier kanskje noe om Anne når hun velger å sitere FN-rapporten til Brundtlandkommisjonen fra 1987 når vi spør hva bærekraft betyr for henne:

– Det finnes flere aspekter, så jeg må få gi et litt lengre svar. Jeg synes FN rapporten til Brundtlandkommisjonen i 1987 forklarer det godt. «Bærekraft og bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov.» Det er altså tre aspekter som bør være i balanse.

  • Natur/miljø: At et totalforbruk er innenfor de rammene som planeten klarer å regenerere
  • Samfunn/mennesker: At forbruk ikke påfører negative konsekvenser på andre mennesker samt hele samfunn.
  • Økonomi: At det er økonomisk bærekraftig – at det skaper vekst, samtidig som at det ikke går på bekostning av de to andre pilarene.

Anne forteller engasjert videre at siden vi er ca. 7 milliarder mennesker på jorda i dag, og det er forventet at verdens befolkning vil nå ca. 10 milliarder mennesker innen 2050. Siden vi allerede i dag bruker mer enn hva planeten klarer å regenerere, må vi gjøre noe. Vi kan bokstavelig talt ikke leve med at forbruket vårt er langt høyere enn hva vi faktisk har å bruke.

– Vi ser og føler allerede på klimaendringer. Vi står overfor risiko for enorme ødeleggelser på plante- og dyreriket, økt fedme, samt økt sult, økt flom og mer tørke. Dette igjen skaper politisk ustabilitet, ressursmangler, økte kostnader, osv, osv. Så en tankegang om at «doing less harm» er ikke nok lenger. Jeg mener at vi må se på hvordan vi kan være proaktive i å skape muligheter som skaper vekst og som ikke er på bekostning av samfunn, klima og miljø.

Noe av det beste med Anne, er at hun både kjenner til utfordringene og har klare tanker, metoder og planer for å skape endring. Flere av metodene har hun allerede tatt i bruk i utviklingen av Klar – og dette merker dere som følger oss tett.

– Vi er på ingen måte ferdige med å utvikle Klar: Vi må teste, evaluere, lære og teste videre, sånn at vi kan endre kurs dersom vi finner bedre løsninger. Og når vi ikke finner bedre løsninger, men vet at det burde være mulig å få til bedre løsninger, så skal vi jobbe for å endre det som endres må. Det tar tid, men det er det verdt.

Holdninger som fører til handling – en vrien kode å knekke

Anne har alltid være nysgjerrig på å forstå hvorfor en holdning ikke nødvendigvis resulterer i en handling. Altså at det man sier at man er opptatt av, ikke nødvendigvis reflekteres i eget handlemønster og livsstil.

– Det er enkelt å kjenne seg igjen i for alle og enhver – vi ønsker gjerne å gjøre endringer, men å gjennomføre disse kan ofte være vanskelig i en travel hverdag.

Anne utdyper hvorfor det er viktig at de som jobber med produkter og produktutvikling tar et tydelig ansvar.

– Vårt forbruk er for høyt og endringer må til. Her har næringslivet ha en viktig rolle. For oss har det vært tydelig hele veien at det er vårt ansvar å finne de bærekraftige løsningene – sånn at det er enkelt å velge. For eksempel utvikling av produkter som både er effektive, mer miljøvennlige, fine å ha på benken og som dufter godt. I tillegg skal det være enkelt å få tak i dem. Det er vårt ansvar – og forhåpentligvis gjør det at det ikke føles som å forsake noe når man velger det mer miljøvennlige alternativet. Aller helst tvert imot.

Forresten, visste du at Anne er ansvarlig for de månedlige Klar-spillelistene på Spotify? Har du forslag til artister eller låter, send de gjerne på Facebook eller Instagram.