Grønnere hverdag

Fossil energi vs. fornybar energi

Klimakampen er veldig enkel, men på samme tid veldig vanskelig. Uansett må endringer til – vi må forflytte oss fra fossil til fornybar energi.

vi må bruke mer fornybar energi

For å nå klimaavtalen, kjent som Parisavtalen, om å begrense global oppvarming til 1,5 grader er vi nødt til å samarbeide om å fase ut olje, gass og kull. Samtidig må vi jobbe mer med energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Men hva er egentlig fossil energi og fornybar energi?

Hva er fossil energi?

Fossilt brensel som består av kull og petroleum (en fellesbetegnelse for olje og naturgass), finnes i jordskorpen. Ettersom fornyelsen er så langsom blir ikke denne formen ansett som fornybar. Energiråstoffene går gjennom en lang omdanningsprosses, og sluttproduktet kalles for fossil energi.

Utnyttelsen av fossilt brensel har bidratt sterkt til den industrielle utviklingen, men med et stadig økende behov for energi er vi nødt til å se på alternative løsninger som er mindre forurensende og mer bærekraftige.

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi har sin opprinnelse i naturens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke. De kan kontinuerlig fornyes, og derfor blir de ansett som utømmelige. Eksempler på fornybar energi er: Solenergi som solfangere og solceller, vindenergi som vindturbiner og vindkraftverk, vannfallsenergi og vannkraft, geotermisk energi, bioenergi og bølgeenergi.

Hva mener Klar?

Klar støtter omleggingen fra fossil energi til fornybar energi. Produktene våre produseres i Danmark der vindkraft er det beste alternativet for fornybar energi. Uavhengig av hvor produktene produseres i fremtiden, så vil en viktig føring være at bruk av fornybare ressurser forblir viktig.

Energikilder vil kanskje endre seg, men vi vil ha et kontinuerlig fokus på å produsere med den grønneste mulige energimiksen der vi produserer produktene våre – altså produsere produktene våre med et lavest mulig miljøavtrykk.

Minimalt fotavtrykk

Selv de minste forbedringer kan ha en positiv effekt. Derfor jobber vi målrettet mot å ha minimalt fotavtrykk. Redusert energiforbruk, bruk av fornybar energi og effektiv ressursbruk er deler av dette. Vi ser stadig på hvordan vi kan effektivisere produksjonen vår med minst mulig svinn og bruk av vann.

Et eksempel på dette er at produktene våre lages på en slik måte at vannet vi bruker, kommer først og sist i produksjonen for å vaske rørene samtidig. Da slipper vi å bruke vann unødvendig for å rengjøre rørene mellom ulike produkter.

Det finnes ikke én løsning på klimaproblemet. Og vi trenger et bredt spekter av fornybare energikilder som jobbes kontinuerlig med. Ingen kan gjøre alt, men alle kan starte et sted.