Grønnere hverdag

Hva er carbon black?

Du vet kanskje at alle vaskemidlene våre har emballasje som er laget av 100 prosent resirkulert plast? Men hva med korkene våre?

Klar allrent på display. Foto

I takt med at bevisstheten rundt plast har økt, har også bevisstheten rundt ulike typer plast økt. I det siste har vi fått en del spørsmål om hvorfor korkene våre er svarte, og om det ikke er negativt når flaskene skal resirkuleres.

Det kan nemlig være en utfordring med svart plastmateriale og de infrarøde (IR) leserne i sorteringsanleggene, da IR-leserne ikke klarer å lese fargen “carbon black”. Det er derfor vi anbefaler at dere resirkulerer flaskene våre med korken på – sånn at de ikke blir lest, og flaskene sorteres riktig.

Men la oss utdype litt.

Hva er carbon black?

«Carbon black» er på listen over de 50 mest fremstilte stoffene og anvendes primært som pigment og forsterkning i gummi og plast – og da ofte i sort plastmateriale. Likevel er ikke all sort farge av carbon black.

Som sagt er dette ofte en utfordring for IR-leserne i sorteringsanlegg. Og utfordringer gjelder spesielt større plastemballasje som for eksempel emballasje til kjøtt.

Våre korker

Vi har vært åpne om at vi jobber med å få til resirkulert plast i korkene våre, men at vi foreløpig ikke har fått det til. Det er rett og slett vanskelig å finne resirkulert plast med rett kvalitet.

Den gode nyheten her, er at vi er på sporet av noe, og forhåpentligvis vil både korker og flasker være av resirkulert plast. Det gjenstår litt mer testing da korkene blir litt mykere med resirkulert materiale, og fargene også blir litt endret. Men vi håper å være der snart.

Så hva med dagens korker og de infrarøde leserne i sorteringsanleggene? Vår konklusjon er at dette er av mindre betydning, og det er to grunner for dette:

  • I sorteringsanleggene sitter det gitter som slipper gjennom alle deler som er mindre enn mellom 40-60 millimeter (avhengig av anlegget). Korker som er tatt av flaskene vil derfor uansett ikke komme foran IR-sensorene, men bli sortert vekk grunnet størrelsen. De vil derfor ikke bli sortert som plast uansett hvilken farge de har.
  • Om korkene sitter på flaskene er det en fordel at de ikke leses slik at flaskene ikke sorteres i feil fraksjon. Korkene er stort sett i materialet PP-plast, mens flaskene er i PE. Hvis en kork i PP-plast hadde blitt lest, ville flaskene ha blitt sendt til feil plastgjenvinning.

Plasten som er brukt i emballasjen vår er et materiale som egner seg godt til å brukes om igjen. Det er derfor viktig for oss at du leverer flaskene til kildesortering som plast i avfallssystemet til kommunen din. Vi trenger nemlig materialet tilbake i verdikjeden!

Klar Kork

Hvorfor har Klar sorte korker?

Vi er i tett dialog med avfallsbransjen for å forstå denne delen av verdikjeden slik at vi tilrettelegger for god materialgjenvinning. Det er to viktige grunner for hvorfor vi har valgt å gå for sorte korker:

  • Vi ønsker å legge til rette for at vi skal enkelt kunne innføre resirkulert materiale. Vi vet at fargen på resirkulert materiale vil variere en del fra leverandør til leverandør, og det samme gjelder kork-leverandører.
  • Vi trenger å bruke flere leverandører, og standardiserte farger (utenom sort, hvitt og naturell) er utfordrende. Derfor konkluderte vi med at en standard sort farge på korkene vil gjøre en innføring av resirkulert materiale enklest.

Dette er noe vi vurderer kontinuerlig, og vi ser på om det skal gjøres fargejusteringer på sikt. Vi ønsker at plasten vi bruker skal være resirkulert eller gjenbrukt plast, og ikke nyprodusert plast – og da er gjennomsiktige plastkorker veldig vanskelig og ikke minst ressurskrevende å få laget da denne plasten ikke kan være blandet med annen gjenbrukt (og da ofte farget) plast.

Dette er et stort tema, og noe vi jobber mye med. Du kan hjelpe ved at du alltid kaster den tomme flasken i plastavfallet, med korken på – uten å vaske flasken før du sender den til gjenvinning. Restene som er i Klar-flaskene vil nemlig hjelpe til med å vaske all annen plast rent.