Grønnere hverdag

Hva vil det si å være «Svanemerket»?

Svanemerket krever tester som viser at vaskemiddelet rengjør effektivt rent, og Klar har bestått testene, og dermed dokumentert at det er et effektivt vaskemiddel. Men det er mer som må til for å få Svanemerket.

Klar er Svanemerket. Foto

Svanemerket forvaltes av stiftelsen Miljømerking i Norge, som ble opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 1990. Årsaken til opprettelsen var å kunne gi forbrukere troverdig og og ikke-kommersiell miljøinfo om produkter.

Hvordan blir et produkt Svanemerket?

Når et produkt, eller tjeneste, har blitt Svanemerket har det bestått den objektive vurderingen til Miljømerking av hvor miljøtilpasset produktet er. Hele livssyklusen til et produkter blir vurdert. Fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.

For at du som forbruker skal ha en reell mulighet til å ta et informert valg, er det mange ting som må belyses og dokumenteres. Miljømerking stiller strenge krav. Alt fra råvareutvinning, lokal forurensing, kjemikalier og energiforbruk, til kvalitet, helse og etikk må kunne belyses og dokumenteres.

Når alle krav er oppfylt og de kan dokumenters, blir dette kontrollert av Miljømerking. Og det blir avgjort om det er tilstrekkelige for å få Svanemerket.

Klar er Svanemerket

Rengjøringsmiddel fra Klar inneholder ingen «verstingstoffer», og minimalt med stoffer som er sterkt allergifremkallende eller giftig for livet i vannet. Dermed trenger du ikke tenke på vaskevannet ditt.

Vaskevannet du skyller ned i sluken, vil for det meste blir fortynnet ut i store mengder vann, behandles og slippes ut direkte i havet – særlig de store renseanleggene. Der kan miljøfarlige stoffer skade fisk og skalldyr, og dermed komme inn i næringskjeden.

Planktonet får i seg skadelige stoffer, krepsdyret spiser planktonet, fisken spiser krepsdyret og så videre. Næringskjeden er både du og jeg også del av, da mange av oss spiser både fisk og skalldyr. Da blir også maten vi spiser en måte vi får i oss betenkelige stoffer på.

Det må være lett nedbrytbart

Du tenker sannsynligvis ikke på fisken i vannet når du kjøper vaskemiddel, men de to tingene henger faktisk sammen. Da er det ikke ønskelig at det vi er ansvarlig for å produsere skal være ødeleggende for livet i vann.

Klar-serien består i tillegg av vaskeaktive stoffer som brytes lett ned i naturen, noe som også er et krav fra Svanemerket.

Konsentrerte produkter er mest miljøvennlig

Svanemerket godtar ingen unødvendig emballasje og ved å konsentrere produktene slik som Klar-serien har gjort det, tar det ikke mer enn nødvendig plass og emballasje.

Konsentrerte vaskemidler gjør også at produktene blir drøyere, og kanskje best av alt, at man ikke frakter unødvendige mengder med vann rundt land og strand, og det igjen gjør at transporten av produktene våre mer miljøvennlige.

Ikke bruk mer enn du må

Riktig dosering er viktig uansett hvor miljøvennlig produktet er, og ved å følge veiledningen på emballasjen, vil du være sikker på at du ikke bruker mer enn nødvendig. De aller fleste bruker for mye, så prøv deg gjerne fram og vi tror du vil bli overrasket over hvor lite som faktisk må til.

Svanemerket er strengere enn myndighetene

Det stilles mange krav til de duftstoffene som tillates i svanemerkede produkter, både når det gjelder hvilke stoffer som kan brukes og hvor mye av dem produktet faktisk kan inneholde.

Noen av stoffene har myndighetene laget regelverk for. Dette regelverket sier at hvis et produkt inneholder mer enn så og så mye av noen spesifikke parfymestoffer, er produsenten pliktig å skrive dette tydelig i innholdsdeklarasjonen på produktet, slik at forbrukeren kan se det og eventuelt la være å kjøpe produktet. Mengder som er mindre enn den oppsatte grensen blir regnet som uproblematiske. Likevel går Svanemerket lenger enn myndighetene, og setter grensen enda lavere.

Stolte av Svanemerket 

Vi er veldig stolte av at produktene våre er svanemerket. Både Svanemerket og vi er svært opptatt av at produktene både skal være effektive og mer miljøvennlige. Alt vi gjør setter spor, så let etter svanemerkede produkter, så vet du at sporene som settes blir mindre.