Grønnere hverdag

Hvor viktig er miljøsaken for deg?

”Å ta vare på havet ikke en hipstergreie, det handler jo fremtiden til folk som lever av havet”, sier Moa Bjørnson, utviklingssjef i Træna kommune.

Natur og miljø. Foto

Hun synes det er en del av kystsamfunnets arv å være åpne for nye ideer og muligheter. Folk ønsker innovasjon og det er derfor er perfekt å teste ut Klar’s nye produkter, nettopp på Træna.

Googlet Træna

– Jeg googlet Træna, og det så helt rått ut, sier svenske Moa Bjørnsson som mener det nesten så ut som et eventyr.

Hun jobbet i Malmö i Sverige, men av eventyrlyst lette hun etter en jobb på et bra sted i Norge som kunne være mottagelig for hennes ideer. Venner tipset om flere steder. Noen sa ”Træna”.

Kaospiloten som arbeidet med svære miljø- og bærekraftprosjekter i Sverige, begynte å google. Nå sitter hun på et hjørnekontor på kommunehuset i havgapet på Helgelandskysten.

Hva traff deg med dette stedet?

– Naturen, såklart, i kombinasjon med mennesker som bar på noe spennende, og som motbeviste min fordom om at lite skjer i distriktene. De var fulle av oppfinnerrikdom!

Oppfinnerrikdom, hva mener du?

– Om jeg sammenligner med Åmål i Sverige, der jeg kommer fra, er kravet at man jobber heller enn å finne opp nye jobber. På Træna finnes vilje og lyst til å skape nye jobber og det man trenger. Utfra ressurser som kommer i land på øya, i form av mennesker eller naturressurser. Jeg kom ikke til et blankt papir, men til et mylder av ideer. Vil dere høre om prosjektene? Det er så mangfoldig!

Tang, fiskere, kunstnere og Trænafestivalen

– Kan man gjøre noe med tang? Lurte jeg, og fant for to år siden en ekspert på tang som syntes Træna var spennende. Nå har hun selskap her og høster viltvokset tang til gourmetmarkedet. I sommer var det ti ansatte der.

– Da jeg kom, hørte jeg mange si: Det er ingen fiskere igjen, ingen unge blir fiskere lengre. Hva lå i det? Jeg inviterte dem inn og sammen så vi på hvor problemet lå, som kvotepolitikken. Og slik startet vi et selskap som hjelper unge fiskere å komme i gang. Vi la ut en post der det sto: Vurderer du å bli fisker? Den fikk like mange likes og delinger som når vi legger ut hovedattraksjonen på Trænafestivalen! Det var så interessant å se. Det er jo status å være fisker! Det lå latent i befolkningen, og trenger bare hjelp til å forløses.

– Træna har et Artists in residence-prosjekt der kunstnere kan få leie bolig. Vi får inn himla mange søknader fra hele verden. Folk vet rett og slett om oss! Vi har etterhvert utvidet til artists, business and chefs in residence. Hva som helst creativeness in residence: Designere, arkitekter, musikere, forfattere, forskere, antropologer. Tanken er å kombinere kreativ kapital med ressursene som finnes på øya. Det var slik badstuhuset oppsto, forresten.

– Et annet prosjekt skal gjøre Træna attraktiv flere dager i året enn de fem under Trænafestivalen. Trænafestivalen skal være en spirit under hele året. Uværsturisme er nytt, fra off season til rough season. Turister vil ikke bare se et idyllisk shiny samfunn. En hard vinterstorm i februar er vel så autentisk.

Hvilket sted liker du best her?

– Det er flere steder! Jeg liker å sitte hjemme på verandaen og se utover Trænfjella, liker nordlys på natten og solnedgangen her. Det er ekstremluksus å ha dette i hverdagen.

Hva savner du her?

– Kilometer. Jeg liker å springe langt.

Er miljøsaken viktig for deg i jobben?

– Jeg tenker masse på dette. Bærekraft er viktig i alt vi gjør. Marin forsøpling blir tydelig på en øy. Det som skyller i land på en øy, forsvinner ikke så lett. Et miljøsmart øysamfunn kaller vi oss nå. Havet kompromisser man ikke med. Vi vurderer forresten landbasert oppdrett her nå.

Marin forsøpling: Er det bare unge hipstere som er opptatt av sånt?

– Nei! Folk her verner om havet. Det er jo det vi har levd av i alle år. Fiskere ser konsekvenser av forsøplingen, og sprer sitt engasjement videre. På strandryddedagen oppdager man hvor mye som kommer i land. Å ta vare på havet er ikke en hipstergreie, det handler jo fremtiden til folk som lever av havet.

Orkla skal teste ut miljøvennlige Klar-produkter på Træna. Hvorfor er Træna med?

– Det er ikke bare dere som er her denne uka. Osram tester ut et urban lighting-prosjekt her, som skal lyse opp lekeplasser og andre deler av øya. Hvorfor vi er med? Hm. Her på Træna har det bodd mennesker i 9000 år. Dette er et av Norges eldste samhold og kystsamfunn. Det trigger noe i oss. Hva kan vi gjøre videre med det, i tråd med det opprinnelige, lengst ute på kysten? Vi er rett og slett åpne for nye ideer og muligheter. Det er kystsamfunnets arv: Det har alltid kommet et skip inn hit. Hva bringer det? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av ressursene som kommer? Denne åpenheten gjør dette øysamfunnet friskt og spennende. Folk ønsker innovasjon!

Les også hvorfor Eirin Blomsø (39) og Marit Bertheussen (39) ville være testperson for Klar.