Grønnere hverdag

Klar + Empower = sant

Produksjonen av plast øker og ingen kan fastslå nøyaktig hvor mye plast som havner på avveie. Det er et globalt problem – som vi, sammen med Empower, ønsker å finne lokale løsninger på.

Strandrydding i regi av Empower. Foto

Sirkulær.

Det er et ord som blir brukt stadig oftere, akkurat sånn som vi alle bør bruke ting igjen oftere. Fordi det er det sirkulær handler om: Å bruke ting igjen og igjen.⁠

Vi mener at hvis vi skal få til det grønne skiftet, må vi samarbeide med mange. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Derfor har vi inngått et pilotprosjekt med Empower der vi skal samarbeide i kampen mot plast på avveie.

Målet er å utforske og bygge på potensielle synergier mellom Empowers digitale pante- og trackingsystem for plastsøppel og sosialt innsamlet resirkulert plast, og Klar sitt varemerke, fokus på bærekraft og verdikjedehåndtering.

– Vi i Klar er alltid på utkikk etter nye løsninger for å bli mer sirkulære. Vi synes Empower har fått til et spennende konsept, og vi ønsker å ta del i det for å lære nye måter å kunne bidra til å håndtere plastproblematikken vi står ovenfor. Vi ser fram til et lærerikt samarbeid, sier Anne Støren, forretningsutvikler i Klar.

Øke kunnskapsnivået rundt plastproblemet

I fellesskap skal Klar og Empower jobber for å øke kunnskapsnivået rundt plastproblemet, samtidig som vi skal prøve å finne mulige løsninger og veier mot en sirkulær økonomi. Dette skal vi gjøre gjennom å teste ut produkter og løsninger som gir alle muligheten til å ta mer miljøvennlige valg, lokalt – men med en global innvirkning.

– Klar sin visjon om 100% sirkulære produkter er en perfekt match med Empowers kamp mot plastforsøpling. Partnerskap med ledende packaging og retail selskaper og Brands som Klar, er veldig viktige for Empower i vårt arbeid med å implementere en digital infrastruktur for en bærekraftig og sirkulær økonomi, sier Wilhelm Myrer, gründer og daglig leder i Empower.

Hva er Empower?

Basert på ideen om å bruke ny teknologi for å muliggjøre en sirkulær økonomi, samt skape en renere og bedre verden, ble Empower grunnlagt i januar 2018. Som en del av den globale løsningen på plastavfallsproblemet har de gitt plast en verdi.

Empower kobler sammen de som ønsker å sponse opprydding, med de som er villige til å rydde. Og ved å gi økonomiske fordeler i retur for innskudd av plastavfall, kan man klare å stoppe at plast havner på avveie i naturen. Verden blir et renere sted, samtidig som fattigdom bekjempes.

Vi gleder oss til å kjøre flere eksperimenter med Empower, og vi gleder oss til å dele mer med dere fremover!⁠