Klar har en visjon og leveregler | Klardag
Grønnere hverdag

Klar har en visjon og leveregler

Vi har satt opp våre egen visjon, våre egne leveregler, fordi vi ønsker at Klar-serien skal være noe mer enn «bare» vaskeprodukter. Vi ønsker å skape en forskjell og en ny normal i hylla.

Træna testet Klar

Vi skal inspirere til handling, og alle være våre produkter har et potensiale i seg til å bli et symbol for noe større enn oss selv fordi vi kan alle gjøre en forskjell med våre hverdagsvaner. Litt hver dag. Vi skal ta de gode og kloke valgene, og tenke helthetlig i alt vi gjør. Hver beslutning skal være basert på hvordan den påvirker inneklimaet, våre kropper og miljøet. Mange prosesser blir mer krevende, men det er slik vi ønsker å bidra til en tryggere og mer bærekraftig hverdag.

Vi skal bli bedre hver dag

Vi skal kontinuerlig jobbe med å bli renere, grønnere og mer skånsomme for våre kropper og for planeten. Vi ønsker å jobbe etter de tolv prinsippene til grønn kjemi, vi sier nei til engangsbruk, vi heier på flergangsbruk, og ingen unødvendige kjemikalier her i gården.

Vi skal se bra ut, virke godt, og føles godt – og være et grønnere valg for kropp og planeten. God kvalitet er en selvfølge. Det å ta et mer miljøvennlig valg skal ikke gå på bekostning av andre viktige elementer i et produkt. Stil + kvalitet + bærekraft = sant.

Enkelt og åpent

Vi skal være helt ærlige og åpne om hva som er i våre produkter og hvorfor. Naturligvis skal vi forklare ingredienslisten på en enkel og intuitiv måte. Alle skal kunne se hva produktene våre inneholder og våre symboler gjør det enkelt å orientere seg.

Vi er stolte over at hvert produkt er miljømerket, og hver relansering må være bedre enn produktet det erstatter – enten for kroppen eller planeten – eller begge deler.