Grønnere hverdag

Slik kan en god og miljøvennlig hverdag se ut

Malin Jacob (28), prosjektleder i Hold Norge rent mener vi må vise politikerne at det grønne skiftet er i gang. Og at den nye generasjonen ønsker det.

Malin ombord i båten. Foto

Navn: Malin Jacob (29), prosjektleder i Hold Norge Rent, tidligere nestleder i Natur og ungdom og en del av Grønne jenter-kollektivet.

– Malin, du må gi oss et svar på hvordan en miljøvennlig hverdag ser ut. Men først: Hvorfor vie sin ungdom til naturvern?

– For min del handler det om at alle har lik rett på våre felles naturressurser. Men forbruket er så skjevt fordelt. Vi i vesten har et enormt overforbruk av naturressurser, som gjør det trøblete for resten av verden å utvikle seg i vår retning. For meg er dette et rettferdighetsspørsmål.

Vi må vise politikerne at stadig flere ønsker en grønn fremtid

– Miljøkampen går så sakte fremover?

– Jeg har jobbet med klima i mange år. Det går utrolig sakte, så sakte at jeg bare måtte begynne med mitt eget liv. I håp om at det kunne inspirere andres liv. Så får politikere komme etter. Det er min strategi nå. Politikere vil jo være populære, de vil bli gjenvalgt. Da må vi vise dem at flere og flere ønsker en grønn fremtid. Slik at politikerne vet de har folk i ryggen når de tar de valgene.

– Stortingsvalget ble vel ikke et miljøvalg av de store. Hvordan bevare optimismen?

– Når jeg ser rundt meg, i Norge og i verden, ser jeg så mange unge stemmer som jobber med teknologi, gründerskap og smarte løsninger. Det er optimisme i den yngre generasjonen. Det er jo vår fremtid det handler om, som er til å bli motivert av.

– Er vi enkeltmennesker for små til å utrette noe?

– Hele historien er formet av enkeltmennesker! Malala er en person. Rosa Parks er en person. Martin Luther King er en person. Enkeltmennesket har makt, i eget liv, men også i hvordan vi inngår i familier, vennegjenger og i samfunnet. Mange føler seg bare som en liten dråpe i havet, men vi er viktige! Uten oss, ingen endringer. Derfor bruker jeg min tid på dette

Mange av oss vet hva vi burde gjøre, men vi er flinke til å rettferdiggjøre forurensende valg.

Det er de små grepene som gjør utslag i klimregnskapet

– Hvilke fem-seks grep bør vi alle kunne ta i hverdagen?

– I 2015 prøvde jeg å halvere klimagassutslippet mitt og komme ned på verdensgjennomsnittet. Jeg trodde det skulle bli hardt, men ble overraska. Jeg levde nesten som før, bare med noen justeringer. Hva man spiser har mye å si: Kutt ned på kjøttforbruket, spis mer lokalprodusert og mer sesongbasert mat.

– Hva var vanskeligst?

– Transport og ferier. Jeg ville fly og se verden! Det ble utfordrende å kutte der. Men flere ferier i Norge, å seile og å bruke marka mer ble måter å kutte klimagassutslippet. Oppdagelsen: Det ble vel så fine opplevelser! Å være på båt er en fantastisk måte å reise på.

Å redusere bilbruken, om man kan det, monner. Alt dette er små ting som i sum gjør store utslag på klimaregnskapet vårt. Og så må vi snakke om shopping, da.

– Ja, la oss avslutte der!

– 60-70 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra personlig forbruk. Det er mye, altså. Jeg unngår å kjøpe nye klær. Vi har byttekvelder. Vi reparerer mer. Og jeg ser mange nye kule initiativer rundt meg her, trolig vil vi bare se mer og mer innen delingsøkonomien, som byttekvelder og ”nabobil” osv. Det er jo veldig fint å dele på ting man ikke bruker så ofte.

– De fleste vet alt dette. Hvorfor er det likevel økning i forbruk, flyreiser og klimagassutslipp?

– Haha, er ikke det det store spørsmålet, da? Vi er så flinke til å rettferdiggjøre forurensende valg! Så lenge vi ikke har politiske systemer som gjør det lurere å velge noe annet, velger vi billigste og mest behagelige alternativ. Selv om dette forurenser mest. Her ligger en stor systemfeil. Det kan jo ikke være billigst og mest praktisk å forurense enda mer. Derfor må vi vise politikerne at dugnaden er i gang, og at vi er villige til å være med.