Grønnere hverdag

Slik testes Klar-produktene

Ingen av Klar sine produkter blir testet på dyr – har aldri blitt, og kommer aldri til å bli det heller. Så hvordan tester vi egentlig produktene våre?

Klar produkter med oransje bakgrunn. Foto

Den 11. mars 2013 ble en milepæl for bevisste kosmetikkforbrukere, dyrevernere og ikke minst for forsøksdyrene, som omfatter rotter, mus, marsvin, albinokaniner og hunder. Det var nemlig datoen EUs forbud mot dyretesting av kosmetikk trådte i kraft – et forbud som har vært en del av kosmetikkdirektivet fra 2003. Reglene gjelder for hele EU, og for Norge.

Bestemmelsene om forbudet tillater ikke at produkter som har blitt testet på dyr verken kan selges eller markedsføres i EU. Forbudet gjelder gjennom hele produksjonsprosessen, ingredienser og råmaterialer inkludert.

Til tross for EUs bestemmelse om at dyretesting i kosmetikkindustrien er forbudt, er det fremdeles forsøksdyr som lider for menneskers skjønnhet. Land som USA og Japan har ikke spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikk, mens myndighetene i Kina faktisk krever at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

Hvordan testes Klar-produktene?

Vi har satt viktige kriterier for hva vi mener kan og ikke kan være i produktene våre. Det vil si at rødlistede ingredienser er noe vi aldri kommer til å bruke. Vi bruker kun de som er grønne og de vi mener er et bærekraftig alternativ – og som er av kvalitet. Derfor er også et samarbeid med Svanen, NAAF og Vegan Society viktig for oss.

Klar Oppvask

Klar-produktene går gjennom grundige tester. Hele prosessen starter hos kjemikerne våre, som setter sammen ingredienser de mener oppfyller den lange listen av krav vi stiller til produktet. Den vanskeligste oppgaven er å finne ingredienser som bidrar med den gode effekten, samtidig som de har lave fotavtrykk.

Alle ingredienser må gjennom en godkjenningsprosess, både internt og eksternt, for å forsikre oss at helse og miljø er ivaretatt. På denne måten vurderes ingrediensene nøye. Videre blandes de sammen, og det blir gjort effekttester som er relevant for produktets bruksområde. Dersom man ikke har effektive produkter er det heller ikke bærekraftig. Deretter gjøres justeringer, prøving og feiling til vi har et produkt som får jobben gjort.

Vi må forsikre oss at produktet har en lang holdbarhet og lagrer det ved forskjellige forhold over 12 uker før vi gjør endelig vurdering. I tillegg til å gjøre disse forsøkene på laboratoriet tar vi med oss produktene hjem og tester de, samtidig som vi lar forbrukere teste.

Tester av ulike ingredienser

Ønsker du fullstendig informasjon om registrering, vurdering og godkjenning, altså testing av våre produkter, kan du sjekke ut sikkerhetsdatabladene til Klar-produktene. Observante forbrukere har kanskje lagt merke til at noen ingredienser tidligere har blitt testet på dyr, og det stemmer.

Selv om vi verken tester produktene eller ingrediensene våre på dyr, kan ingredienser eller komponenter i ingredienser på et eller annet tidspunkt for lenge siden ha blitt testet slik. Denne informasjon forkastes ikke, og vi bruker fortsatt dataene fra den gangen de «ikke visste bedre».

Klar Tøyvask

Dette betyr heller ikke at akkurat vårt råstoff fra vår leverandør er testet på dyr, men denne informasjonen deles og det er årsaken til at det fremkommer informasjon om komponenter som kommer fra dyretesting – selv om det ikke er gjort hverken av oss eller for oss, og heller ikke på akkurat våre råvarer.

Dermatologisk testing på sensitiv hud

Du har kanskje også lagt merket til at det står dermatologisk testet på sensitiv hud på de aller fleste produktene våre? Kort fortalt betyr dermatologisk testet at produktet har blitt testet på hud. Men hvordan fungerer dette?

Slike hudtester gjøres hos et uavhengig testinstitutt i henhold til de anerkjente retningslinjene til ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group).

Prosessen foregår slik at omtrent 30 frivillige personer med sensitiv hud tester et produkt på undersiden av overarmen. Deretter gjør en dermatologi- og allergispesialist en vurdering om det er noen reaksjoner på huden – og det gjøres flere ganger over tid. Konklusjonen blir at det ikke kan forventes uønskede reaksjoner når produktet er i kontakt med huden.

Dere tester Klar

Vi er også veldig opptatt av å lage produkter som dere ønsker å bruke, og vi tror at vi kan levere de beste produktene ved å jobbe tett med dere som faktisk bruker dem. Derfor er dere også en viktig del av testprosessen vår.

Klar Baderom

I den lukkede Facebook-gruppen “Klart det har noe å si” lar vi medlemmene teste nye produktlanseringer grundig. På den måten får vi viktige, konkrete og ærlige tilbakemeldinger på produktene – både ris og ros. Utfra deres kommentarer bestemmer vi både navn, dufter og farger på emballasjen, før vi endelig får produktene ut i butikk.

Det er deres innspill som gjør oss sterke, og vi ønsker å se på disse prosessene som noe vi gjør sammen. Det er også veldig motiverende. Ikke stopp. Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppen om du ønsker å være en av de som tester nye lanseringer, eller delta i grønne diskusjoner.