Grønnere hverdag

Vindkraft – hva mener Klar?

Vindkraft er i vinden om dagen, og mange lurer på hvorfor Klar er lagd med vindkraft. Her er noen spørsmål vi har mottatt, og svar på dem.

vindkraft

Er dere for vindmøller?

Klar støtter først og fremst omleggingen fra fossil energi til fornybar energi. Vi støtter ikke vindkraftnæringen direkte, men ettersom vi produserer Klar i Danmark, er vindkraft den mest brukte fornybare energikilden tilgjengelig. Det er ikke sikkert at dette er energikilden vi kommer til å bruke for alltid. Det eneste som er sikkert, er at vi skal fortsette å produsere Klar på en så bærekraftig måte som mulig, med fornybar energi.

Hvorfor bruker Klar vindkraft for å produsere produktene?

Klar blir produsert i Danmark, og der er vindkraft det mest tilgjengelige alternativet vi har av fornybar energi. Faktisk står danske vindkraftverk for over 40 prosent av landets elektrisitet, og den danske regjeringen har en ambisjon om at 50 prosent skal være basert på fornybar energi, som vind og sol, innen 2020.

Når det er sagt, mener vi natur og friluftsliv må tillegges stor vekt når myndighetene vurderer hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og ikke minst hvor de skal plasseres.

Hvorfor produserer dere ikke i Norge?

På grunn av kapasitetsmangel ved fabrikkene våre i Norge har vi produsert Klar-produktene i Danmark i disse første to årene. Uavhengig av hvor produktene våre produseres, så vil vi fokusere på og prioritere bruk av fornybare ressurser.

For å gjøre det helt klart og tydelig: Vi er for å ta vare på både norsk natur, naturen generelt og jorda vår. Det er nettopp derfor vi skapte Klar, for å gi deg et grønnere og mer bærekraftig alternativ.

Vi skal fortsette å jobbe for en grønnere hverdag, og tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger fra dere. Send oss gjerne på Facebook eller Instagram, så legger vi det til her.