Grønnere hverdag

Kildesortering: Hva skal kastes hvor?

Noen ganger er det ikke like lett å være så grønn som man skulle ønske – spesielt er det vanskelig når det kommer til kildesortering. Selv om vi er flinke på kildesortering, havner to tredjedeler av søpla vår i restavfall. Men skal den egentlig det?

Kildesortering. Foto

Hvert år kastes 426 kilo husholdningsavfall per innbygger. Ifølge Miljødirektoratet er det økonomisk vekst som bidrar til økt forbruk og mer avfall. Til tross for at vi kildesorterer, produserer vi like mye restavfall som før.

Mepex gjennomførte en sammenstilling fra plukkanalyser av restavfallsposer rundt om i Norge i 2016. Resultatet viste at omtrent to tredjedeler av det vi kaster i restavfallet kunne vært gjenbrukt, kildesortert eller spist opp. I restavfallet kaster vi i snitt:

  • 46 kilo matavfall
  • 14,5 kilo plastemballasje
  • 11,5 kilo papp og papir
  • 7,6 kilo tekstiler
  • 7,5 kilo glass- og metallemballasje
  • 1,3 kilo EE-avfall
  • 0,5 kilo farlig avfall
  • 0,4 kilo pant

Så, hva kaster du feil?

Tekstiler

Tekstiler skal ikke i restavfall, men havner likevel der. Kanskje er det latskap, eller kanskje du tror at de hullete tekstilene, gamle underbuksene, sokkene eller strømpebuksene ikke kan selges videre på for eksempel Fretex. Men da skal du vite at de tekstilene som ikke er i stand til å selges, kan bli helt nye ting – for eksempel blir de brukt i isolasjonsmatter og tråd.

Småelektriske artikler

Visste du at det bare skal én teskje med kvikksølv til for å forurense en middels stor innsjø? Da bør du tenke deg om en gang til før du kaster småelektriske artikler, det vil si produkter som går på strøm eller batteri, i restavfallet. Anlegg som er laget for å håndtere restavfall, er ikke laget for å håndtere store mengder miljøgifter, noe som betyr at eventuelle miljøgifter kan komme på avveie.

Papp, papir eller plast?

Gavepapir, magasiner og melkekartong med plastkork kan skape litt usikkerhet og havne i feil søppelkasse. La oss starte med glanset gavepapir. Det inneholder fargestoffer og miljøgifter, og kan dermed ikke gjenvinnes til nytt papir eller brennes. Det kan derfor kastes i restavfall.  Er gavepapiret vanlig gråpapir skal det kastes med annet papir.

Magasiner eller ukeblader kommer noen ganger pakket i plast. Plasten skal sorteres som plastemballasje, men selve magasinet kan sorteres som papir. Det samme gjelder melkekartongen som også skal i papirsøpla. Plastkorken kan sorteres som plastemballasje – eller være på.

Klar-produkter

Hvis du ikke har fått det med deg, så er flaskene til Klar-produkter laget av 100 prosent resirkulert plast – og vi trenger plastmaterialet tilbake når du har tømt produktet slik at vi kan få ny emballasje. Kildesorter flaskene i plastsøpla. Du trenger ikke skylle, og korken kan sitte på!

Klar-produkter

Er du usikker på hva du skal kaste hvor kan du gjøre et enkelt søk på Sortere.no og få informasjon om hvordan ulike ting skal sorteres.