Hus & hjem

Saltvarsel på oppvaskmaskinen? Derfor ber den om det

Det er ingen grunn til panikk hvis det lyser opp et saltvarsel på oppvaskmaskinen. Men det kan hende at du bør fylle salt i beholderen nederst i maskinen. Hvis det er tilfellet – da er dette rådene du bør følge.

Saltvarsel på oppvaskmaskinen. Foto

Hvis du ser et hvitt belegg på glassene etter at de er vasket, eller i veggene i selve oppvaskmaskinen, skyldes det kalkavleiringer. I så fall kan det være behov for å etterfylle salt i oppvaskmaskinen.

Skyldes kalkrikt vann

De fleste steder i Norge inneholder drikkevannet lite kalk, slik at oppvaskmaskinen ikke bør få problemer. Noen steder, spesielt hvis området du bor i har borrevann, inneholder imidlertid vannet større mengder kalk – man sier at vannet er «hardt».

Kalsiumkarbonat fra vannet vil da danne kalkavleiringer inne i maskinen og på oppvasken, som du ser som et hvitt belegg.

Hvis du er usikker på om området du bor i har hardt vann, kan du alltids sjekke med det lokale vannverket. Men det beste er å selv vurdere oppvasken og veggene i maskinen. Å fylle salt i oppvaskmaskinen hvis du ikke trenger det, er jo en unødvendig kostnad.

Kan dosere ekstra oppvaskmiddel

Du må ikke fylle vanlig bordsalt i maskinen. Da kan den rett og slett gå i stykker, fordi det finkornede saltet blokkerer og skader den. Salt til oppvaskmaskinen får du kjøpt hos elektrokjedene – der det selges oppvaskmaskiner.

Hvis kalkproblemene ikke er så store, og du ikke ønsker å kjøpe enda et middel til kjøkkenet, kan det være en annen løsning:

Hvis det bare er snakk om litt hardt vann, kan du forsøke å dosere litt ekstra maskinoppvaskmiddel for å få helt ren oppvask. Syns du derimot at både oppvasken og oppvaskmaskinen ser bra ut, ja, da trenger du ikke å gjøre noe.

Perfekt oppvask

Det kan være flere grunner til at oppvasken din ikke blir ren nok etter en runde i maskinen. Kanskje har du for lav vasketemperatur, for tett stabling eller kanskje maskinen din har dårlig vasketrykk? Vasker ikke maskinen din bra nok kan du få flere gode tips her: Perfekt resultat i oppvaskmaskinen.

Oppvaskmaskin – Klar oppvasktabletter